Pendapatan Perkapita 2

By | January 8, 2024

Title: Makalah Pendapatan PerKapita
File size: 20KB
Author: desti ana
Web Link: https://yenzay90.blogspot.co.id
Published on: 2012


MAKALAH PENDAPATAN PERKAPITA

PEMBAHASAN : (Definisi, Landasan Teori, Pengertian PENDAPATAN PERKAPITA (Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara. Variable yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk) Kegunaan Pendapatan PerKapita (Untukmelihattingkatperbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, Sebagai data pebandingankesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing – masing negara dapat di lihat tingkst kesejahteraan tiap negara, Sebagaiperbandingantingkatstandar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi, Sebagai data untukmengabil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi) Ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah, Pendapatan Perkapita Gorontalo, Laju Inflasi, Pendapatan per Kapita Indonesia akan Capai 17.000 Dolar AS/Tahun)


Baca juga MAKALAH TENTANG PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan Per Kapita | Author: desti ana
Pendapatan Perkapita 2 | Author: desti ana


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *